Bättre ordning i finkan med maoister

Ett antal maoister, flera av dem ledare och med god utbildning, sitter i fängelser i Västbengalen. Detta har medfört vissa förändringar i livet bakom galler både för fångar och personal. De erfarna maoistiska kadrerna leder fångarna i olika projekt och kampanjer inklusive hungerstrejker, organiserar politisk skolning, ser till att inga rättigheter kränks och har gjort att det blivit bättre ordning. I stället för att individuellt slåss och skrika otrevligheter till vakterna bedriver nu fångarna under maoisternas ledning sina protester på ett organiserat, enat och städat sätt. Man kan undra hur roade myndigheterna är av att maoisterna nu även har en front bakom galler samtidigt som kriget i den västbengaliska djungeln kan bryta ut när som helst? Å andra sidan kanske vakterna tycker det är trevligare när fångarna inte skriker förolämpningar?

This entry was posted in Västbengalen. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.