Arundhati Roy klipper till igen

En favorit på den här bloggen är Arundhati Roy, och nu har hon givit den indiska vålds-staten en ny råsop. Läs den här artikeln, där hon tar upp eländet på flera fronter. Det otrevliga ämnet med massgravar i Kashmir har vi haft uppe här tidigare, och det är väl närmast dessa förmodade offer för indiska arméns övergrepp som Roy tänker på när artikeln betitlas Dead men talking.  Om man kan identifiera de döda kan detta bli mycket besvärande för de indiska myndigheterna. Roy anklagar dem nu för att bygga upp en mur runt Kashmir genom att vägra inresa dit – och till och med till Indien – för utländska medborgare som kan tänkas ställa besvärliga frågor.

Intressant nog har man även nekat indiska medborgare med kritiska synpunkter inresa i Kashmir, vilket ger ett väldigt underligt intryck. Har inte indiska medborgare rätt att resa i sitt eget land, och Indien hävdar ju med kraft att Kashmir är en del av Indien! Men samtidigt har man enligt Roy 600.000 soldater där som skall försöka hålla nere tio miljoner människor. Armén har rätt att skjuta först och inte ens behöva fråga i efterhand, den har lagligt skydd mot åtal när de egna medborgarna skjuts ned. Något går inte ihop!

Roy kommer även in på egendomliga händelser i samband med de “skyddspengar” som stålbolaget Essar påstås ha betalat ut till den maoistiska gerillan för att få ha sina anläggningar i fred från sabotage. Med den tvist hon får på historien verkar det mindre handla om eventuella penningtransaktioner och mer om att polisen försöker få tyst på en ung journalist med speciell bakgrund – han kommer nämligen från stamfolk i de områden i delstaten Chhattisgarh där kampen mellan stat och gerilla är som hårdast.

His real crime is that he is the only journalist who speaks Gondi, the local language, and who knows how to negotiate the remote forest paths in Dantewada, Chhattisgarh, the other war zone in India from which no news must come.

Det är med Dantewada som med Kashmir: myndigheterna vill inte att otrevlig information kommer ut därifrån. Man vill kunna jaga bort folk och bränna byar i lugn och ro, utan besvärande insyn. Att anklagelser av den typen kan framföras med trovärdighet i landet som kallas “världens största demokrati” visar att läget är allvarligt, och att det gäller att på olika sätt försöka få in vakande ögon där. Annars kan nyhetssidan bli lika tom på avslöjanden som det antyds på den här affischen, fotograferad i Stockholm. Den handlar om de två svenska journalisterna som försökte få ut information från det stängda Ogaden-området i Etiopien, där man också kan misstänka att fruktansvärda övergrepp sker i råvarujaktens namn. De indiska politikerna, bolagsherrarna och militärerna vill att rapporteringen från Kashmirs berg och djunglerna i östra Indien skall vara lika tom, så fort som det handlar om vad de gör mot folken som bor där.
BdH

This entry was posted in Arundhati Roy, Chhattisgarh, Kashmir. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.