Rapport om övergrepp i Saranda-skogen

Här på bloggen har tidigare återgivits uppgifter från aktivisten Gladson Dungdung i delstaten Jharkhand om vad som skett i samband med regeringstruppernas offensiv mot maoisterna i Sarandaskogen. Nu har en fylligare uppställning om övergrepp mot befolkningen kommit på Gladsons blogg i samband med en vad en undersökningsgrupp som reste till området fick fram. 

En intressant detalj är att polisen anklagas för att ha stulit husgeråd och annan utrustning och sedan hävdat att man hittat dessa i maoistiska läger. Det tycks ju ha varit så att när trupperna jagade runt i skogen hittade de inga maoister, däremot påstod de sig ha hittat övergivna läger. Nu kan man sätta ett frågetecken även för det påståendet. Men jämfört med att 500 människor torterats, 15.000 direkt påverkades av polisövergrepp och 125.000 påverkats så att det dagliga livet försvårats kanske detta just är en mindre detalj. Ett antal personer har mördats, våldtäkter utförts, hus bränts, livsmedel stulits, personliga dokument förstörts. Undersökningskommissionen stördes av polisen och kunde inte ta sig fram till en del byar som kanske drabbats extra hårt. Bör inte detta kallas “att föra krig mot den egna befolkningen”?

En fråga som iakttagaren kan ställa sig är vilka som var det verkliga målet för “Operation Anaconda”: var det verkligen den maoistiska gerillan, eller var det bortjagande av lokalbefolkningen som var det viktiga? Området är rikt på järnmalm, och motivet för den här terrorkampanjen kan helt enkelt vara att städa bort stamfolken i området för att bereda plats för gruvbolagen. Dessa är ett kinesiskt och ett antal indiska firmor som vill bryta malmen utan att behöva ta så mycket hänsyn till människor i området.

This entry was posted in Jharkhand. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.