Intervjuer om Västbengalen – vad vill maoisterna?

I den indiska tidskriften Tehelka finns ett par långa intervjuer där sekreteraren för Indiens Kommunistiska Parti (maoisterna) statskommitté i Västbengalen besvarar frågor, främst om kampen i de stora skogarna. Här är den ena och här den andra artikeln. Partiets taktik förefaller ganska flexibel och frågan är hur den stämmer med de hårdare skrivningarna i partiprogrammet.
BdH


This entry was posted in Västbengalen. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.