Några reaktioner …

… i indisk press på Tranströmers Nobelpris: I Times of India skriver en läsare, R. S. Upadhyay i Varanasi: My Greetings to this genius literary giant.  I pray God for his long life. Deepak Deopa i Uttarakhand anser att detta är good news for literary world.

I själva artikeln får vi veta att Tranströmer är …:

… a Swedish poet whose surrealistic works about the mysteries of the human mind won him acclaim as one of the most important Scandinavian writers since World War II.

Det framgår att Tranströmer översatts till över femtio språk och påverkat särskilt nordamerikanska poeter. (Tror han har en del fans i Kina också.)

Även The Hindu har en artikel, men den är kortare och upplyser inte läsarna om att Tranströmer började skriva poesi redan när han gick i “the Sodra Latin school” i Stockholm.

I detta sammanhang kanske det är värt att påminna om Rabindranath Tagore, den diktande indiern som fick litteraturpriset 1913 som förste icke-europé.

Rabindranath Tagore
This entry was posted in Kultur, Poesi, Rabindranath Tagore, Tomas Tranströmer. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.