Kommer Indien att gå om Kina som exportör?

Diagrammet är en jämförelse mellan Kinas och Indiens export av varor och tjänster sedan 1978. Siffrorna är i miljarder dollar. Det kommer från ekonomisajten VoxEU och en artikel som frågar om Indien kommer att gå om Kina som exportör framöver. Författaren, en indisk ekonom, gissar att det kommer att dröja några årtionden innan detta möjligen kan ske. År 2010 stod Kina för 11 procent av världens export, Indien för två procent. Som man ser av diagrammet är gapet mellan de två fortfarande rejält stort.

Det finns faktorer såväl för som mot att förhållandet mellan de två kommer att kastas om. Exempelvis: Å ena sidan kan Indien räkna med en stor tillväxt av den arbetsföra befolkningen ett tag framåt (Kina börjar närma sig en situation där de tidigare enorma reserverna av arbetskraft är på upphällning), å andra sidan är indierna sämre utbildade än kineserna. Detta kan orsaka problem om man tänker sig att exporttillväxten skall ske inom området högteknologi.

En fråga man kan ställa är vad som händer om länderna beslutar sig för att lägga om mer av produktionen för hemmamarknadens behov. Kanske detta ingår bland de “unexpected internal events”som författaren anger kan störa framtida exportframgångar? Maoisterna vill ställa om en hel del av Indiens produktion så att den i första hand tjänar den inhemska befolkningen snarare än exportföretag och utländska bolag. I viss mån har deras kamp i de resursrika områdena i östra Indien redan påverkat den här processen: storbolagen kan inte gå in och exploatera hur de vill, maoister leder lokalbefolkningarnas motstånd, och därmed har det blivit krig i djunglerna när bolagen säger åt politikerna att skicka ut soldater och poliser för att rensa upp.
BdH

This entry was posted in ekonomi, Kina. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.