Ett citat från Che

Vem som skapat den här bilden vet inte skribenten av dessa rader, men uppenbarligen är det en spanskspråkig person. På svenska blir det Stöd folkkriget i Indien!

En som förmodligen skulle ha instämt i den parollen är den argentinsk-cubanske revolutionären Ernesto “Che” Guevara. I hans bok om guerillakrig kan noteras en intressant observation som verkligen påminner om indiska erfarenheter:

Bonden måste alltid få hjälp, tekniskt, ekonomiskt, moraliskt och kulturellt. Från krigets första stund bör guerilleron uppträda som en skyddsängel, inriktad på att hjälpa den fattige och så litet som möjligt inkräkta hos den förmögnare. Men med tiden kommer motsättningarna att hårdna och det ögonblick kommer då många av dem som betraktade Revolutionen med en viss sympati visar sig vara helt fientliga till den. De börjar delta i kampen mot folkets styrkor. I detta ögonblick måste guerilleron uppenbara sig som en fanbärare för folkets sak och gå tillrätta med varje utslag av förräderi. (Från Che Guevara Gerillakriget, Cavefors 1968, sid. 46)
.

Detta påminner mycket om vad som hände i de stora djungelområdena när maoisterna började sin verksamhet där omkring 1980. Folket var oerhört nedtryckt och förföljt av regeringens skogsvårdstjänstemän. Dessa kördes dock ut sedan folket mobiliserats till motstånd. De första som drog fördel av att den förtryckande statsmakten jagades bort var faktiskt de lokala byhövdingarna som nu blev de mäktigaste i skogen. Men i och med att deras underlydande bybor blev alltmer medvetna om man man kan ordna livet på ett annat sätt, utan att behöva vara tjänstehjon åt hövdingar, skärptes motsättningarna radikalt. Folk slutade lyda. Det slutade med att hövdingarna gick över till motståndarsidan och utlöste fruktansvärda våldskampanjer för att försöka återfå sin makt. Men gerillan har slagit tillbaka med framgång. Hövdingarnas och godsägarnas trupper av “specialpoliser” (rekryterade bland socialt utslagna ungdomar från stamfolken) har besegrats. Det är därför som allt mer riktiga trupper skickas in mot gerillaområdena. (Om det här kan man läsa i Arundhati Roys Vandra med kamraterna.)
BdH

This entry was posted in Che Guevara, Chhattisgarh. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.