Storbolag betalar till maoisterna

Vare sig man kallar det utpressning, revolutionär skatt, gottgörande av utplundring till lokalbefolkningen eller något annat så är det ett faktum att i områden som maoisterna behärskar i Indien så måste företag betala avgifter för att få ha sina aktiviteter i fred. Här och här berättas om en unik företeelse: indisk polis har gripit en hög chef i stålbolaget Essar som misstänkt just för utbetalningar till maoisterna. Essar bedriver utvinning av järnmalm i delstaten Chhattisgarh. Där blandas malm med vatten och pumpas i en 267 kilometer lång rörledning ner till Visakhapatnam vid kusten i Andhra Pradesh. Att en sådan utsträckt anläggning är svår att försvara mot sabotage är givet, i och med att den går genom djungelområden där gerillan är stark. Det har också skett ett antal sabotage under de år pumpandet pågått, så hoten är inte tomma (även om andra än just maoisterna också kan vara i farten ).

Bakgrunden till det här gripandet kanske är att det via Wikileaks kommit ut diplomatrapporter där det just sägs att Essar betalar till gerillan för att inte få sin verksamhet avbruten, och då känner sig myndigheterna tvungna att agera. Nu verkar det vara en lokal chef som gripits av polisen, men det är svårt att tänka sig att inte högsta ledningen för Essar skulle vara informerad.Fast på bolagets hemsida nekar man till anklagelserna.

This entry was posted in Essar, revolutionär skatt. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.