Europa tappar bettet?

Ryktet om euro-krisen har nått ända till Indien och fått en kommentar av Ninan i Times of India. En stackars europe får äta åtstramningssoppa med torra ben, med olyckliga följder. Jag tycker “Europa tappar bettet” kan vara en bra underrubrik till det här!
BdH

This entry was posted in humor. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.