Mer om myteriet i Västbengalen

Mer uppgifter om myteriet bland trupper i Västbengalens oroliga områden hittar man här. Antalet anges till 166 man men det kan sprida sig, Missnöjet bland de meniga soldaterna (“jawans”) över levnadsförhållandena, att man tvingas ta stora risker mot gerillan utan att få hjälp, och hur man behandlas av sina överordnade, har lett till att fyra man hungerstrejkat så att de nu rapporteras vara riktigt illa däran. Myteristerna kräver att få tala direkt med chefminister Mamata Banerjee eller någon av hennes företrädare.

När man tittar på siffror över de truppmassor som skickas mot områdena där uppror pågår kan det vara värt att tänka på att det inte bara är elitsoldater som skickas ut. En hel del förband kan vara dåligt tränade och utrustade och ledda av officerare som kanske inte ens är i fält med sina män utan håller sig på tryggt avstånd från farliga områden. Och i högsta ledningen är politiker som egentligen struntar i det hela. När männen sedan skickas ut i områden med svåra levnadsförhållanden, hårt klimat, sjukdomar, fientliga befolkningar som man inte förstår sig på, så blir det lätt att disciplinen bryter samman. I de vanligaste fallen torde det leda till övergrepp mot civilbefolkningen, så ett myteri där man vägrar gå ut och slåss är ett klart bättre alternativ. Ur den maoistiska gerillans synpunkt är det här myteriet ytterligare en fjäder i hatten.

Senaste nytt: hungerstrejken är avbruten, men protesterna fortsätter.

This entry was posted in Västbengalen. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.