Myteri

Här hittar man två artiklar som berättar om läget för en del trupper som befinner sig i Västbengalens djungler för att bekämpa det maoistiska upproret. Läget är inte bra, en del av dem är väldigt upprörda över sina levnadsförhållanden och har gjort myteri. Ur maoisternas och lokalbefolkningens synpunkt är det nog bättre att trupperna hungerstrejkar i sina läger, eller kastar sten på polisen, än att de springer omkring och trakasserar hyggligt folk. Och sedan kan man ju fråga sig om dessa soldater lever så mycket sämre än den lokalbefolkning de har till uppdrag att trycka ner?

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.