Vad gör Trinamool och centralregeringen i Jangalmahal?

Läget har skärpts i skogarna i västra Västbengalen (Jangalmahal) i kampen mellan maoistledda bybor å ena sidan och deltatens och den federala regeringens trupper och partimilis å den andra. För någon dag sedan slog maoisterna till och dödade en partiarbetare från Trinamoolkongressen. Det bör nog ses mot bakgrunden av att Trinamool dels har svikit de löften man gav innan man vann delstatsvalet och bildade regering, dels att man nu försöker bygga upp en väpnad partimilis som påminner om de miliser som hemsökte lokalbefolkningen under den gamla regeringens tid. Ur lokalbefolkningens synpunkt kanske det därmed inte är så stor skillnad mellan den gamla och den nya regeringen: båda uppträder brutalt och svikligt. De väpnade gängen och den halvmilitära polisen finns kvar och trakasserar folk samt försöker blockera skogsområdena så att utomstående inte skall kunna se vad som händer där.

Därmed torde utsikterna för reella fredsförhandlingar minska ytterligare, även om Västbengalens chefsminister Banerjee och den federale inrikesministern Chidambaram fortsatt påstår att de håller dörrarna öppna för förhandlingar utan förhandsvillkor. Man får förmoda att maoisterna betraktar detta med största misstänksamhet, i och med att Chidambaram kan ha varit inblandad i mord och mordförsök på deras tidigare fredsförhandlare.

***

Angående valet i Västbengalen så finns en analys här av varför det gick som det gick. Enligt författaren har en tidigare onormal situation så att säga normaliserats genom det motstånd som bönder gjort mot det “marxistiska” CPM som styrt under årtionden i ledningen för en så kallad vänsterfront. Böndernas kamp skakade om det politiska livet så att CPM föll, men det behöver inte betyda att partiet är uträknat för alltid. Det kan bli en situation som påminner om Kerala, där CPM och andra partier byter plats som regering respektive opposition vid varje val.

This entry was posted in Mamata Banerjee, P. Chidambaram, Trinamoolkongressen, Västbengalen. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.