Muslimer en utsatt grupp

Även om många tror att det mest bor hinduer i Indien så är gruppen av muslimer också mycket stor, bortåt 13 procent av befolkningen är muslimer. Men den är också utsatt för förföljelser, ibland till och med rena massakrer som i delstaten Gujarat för en del år sedan. Å andra sidan har det varit en del bombattentat och attacker av terroristmodell som utförts av muslimska smågrupper, vilket i sin tur har gjort att förföljelserna och misstron mot den stora gruppen blivit ännu värre.

Via en läsare har vi fått tips om en artikel i Countercurrents där en indisk muslim berättar egna och andras erfarenheter av särskilt polisen metoder, inklusive tortyr och slumpmässiga gripanden vilka knappast hör hemma i en rättsstat. Det är snarare en rättslöshet som väl knappast skulle kunna existera om den inte hade stöd från högre nivåer i den indiska staten.

This entry was posted in muslimer, tortyr. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.