Kineser bakom landstöld?

Vi har tidigare vid några tillfällen nämnt regeringsoffensiven mot Sarandaskogen i Jharkhand. Officiellt handlar det om att bekämpa maoisterna som haft ett starkt fäste där. Men det finns andra berättelser: poliserna uppges ha stormat byar, stulit invånarnas identitetshandlingar och dokument som visar att de har rätt till marken, misshandlat och jagat iväg dem. Bakom detta kan finnas att ett kinesiskt bolag är ivrigt att få fart på sina investeringar i området och då är metoderna tydligen inte så viktiga, bara man blir av med besvärliga lokalbefolkningar. Men gör man så här lär inte upproren i delstaten minska i styrka. Gerillan är inte långt borta.
.

This entry was posted in Jharkhand. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.