Massgravar i Kashmir undersöks

Misstänkta massgravar i den nordvästliga delstaten Kashmir har vi skrivit om tidigare. Nu rapporteras att kommissionen för mänskliga rättigheter i Jammu och Kashmir har rekommenderat att 2156 kroppar i 38 gravar skall identifieras. (Se också här.) Man skall använda alla möjliga kriminaltekniska metoder: DNA, tandanalys, fingeravtryck, medicinska särdrag med mera, detta för att försöka se om kropparna kan identifieras som försvunna personer. Ett okänt antal människor har “försvunnit” under kashmirernas långvariga motståndskamp mot den indiska ockupationen, men det kan också finnas personer begravda som dödats sedan de gått över stilleståndslinjen mellan Indien och Pakistan. Hur som helst så kan den här utredningen bli besvärande för de indiska myndigheterna.

This entry was posted in Kashmir. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.