Stärkta förbindelser mellan Israel och Västbengalen

Israels ambassadör i Indien har varit i Västbengalen och mött den nya delstatsregeringen. Det handlar om investeringar åt båda håll, men också om andra saker som verkar mer olycksbådande:

Ushpiz did not want to answer questions on whether Israel would help the state government in tackling Maoist insurgents.

“These are things we don’t discuss in public. But I can say that the well-being of the people of Bengal is very important for us. We also believe that any Indian citizen has the right to live in peace,” he said.

Med tanke på hur israelerna uppträder på hemmaplan mot folk som har rätt att “leva i fred” kan man bli betänksam. Det har rätt länge funnits misstankar om att de levererar utrustning och expertis angående lönnmord till Indien. Om Mamata Banerjees regering menar allvar med fredsförhandlingar bör man nog hålla sig på avstånd från israeliska metoder, men det förefaller inte ha hänt något på förhandlingsfronten de senaste dagarna. Kanske det ändå bedrivs samtal bakom kulisserna, men annars är nog sannolikheten rätt hög för att förhandlingsviljan dött ut på båda sidor.

This entry was posted in Israel. Mam, Västbengalen. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.