Indien och jakten på jordbruksmark

Via en sammanfattning av den indiska professorn Jayathi Ghosh, eller direkt i det ursprungliga dokumentet, kan man få en intressant inblick i hur det indiska jordbrukskapitalet expanderar utanför landets gränser och vilka orsaker och följder det har. I samarbete med regimer i vissa afrikanska länder har indier köpt eller hyrt stora landområden för att producera jordbruksprodukter. Villkoren för uppköpen är mycket goda, indierna betalar inte mycket för utnyttjande av naturresurserna, och förmodligen är affärerna inte särskilt bra för afrikanerna i gemen heller. (Man kan dock misstänka att korrupta afrikanska ledare stoppar kontraktspengarna i sina egna fickor, eller skickar dem till bankkonton i Schweiz.) På sina håll kan folk bli bortjagade från sina traditionella marker när den överlåts till de utländska bolagen.

Det sistnämnda är särskilt intressant vad det gäller Indien där urbefolkningar är hårt utsatta när olika projekt skall bedrivas på deras marker. Motståndet ökar hemma, men flyttar bolagen över till Afrika kan man försöka komma undan detta motstånd och få de lokala regeringarna att uppträda som polis mot lokalbefolkningar som har svårt att försvara sig. En del saker som inte riktigt tolereras i Indien längre kan fortfarande förekomma i Afrika utan större protester, verkar det. Ytterligare en sak som gör Afrika intressant ur indisk synvinkel är att det finns mycket mer vatten där. I Indien är vattenbrist ett stort problem för jordbruket.

Man kan anta att ungefär samma orsaker och följder gäller jordbrukskapital från andra länder som försöker expandera i Afrika.

This entry was posted in ekonomi. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.