Indisk expansionism i Nepal?

En artikel i Asia Times hävdar att tillsättandet av en premiärminster från det maoistiska partiet i Nepal i själva verket är en del av en indisk plan för att ta kontrollen där. Premiärminister Bhattarai, som fått sin universitetsutbildning i Indien, stöds förutom av sitt eget parti av pro-indiska partier i södra delen av landet och själv vara indien-vänlig.

På 1970-talet införlivades en liten granne till Nepal, nämligen Sikkim, i Indien, och det lite större Bhutan är i praktiken underordnat Indien även om det formellt är självständigt. Frågan är om indierna tänker sig något liknande för Nepal, eller om detta är påståenden som sprids av Bhattarais motståndare. En annan fråga är om indierna är intresserade av Nepal i sig, eller om det också handlar om att flytta fram sina positioner mot Kina.

This entry was posted in Kina, Nepal, Sikkim. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.