Anklagelser om terror i Västbengalen

Svårt att läsa? – Texten är på bengali!

Tidigare var det det “marxistiska” kommunistpartiets CPM egen milis som anklagades för terror mot civilbefolkningen i Jangalmahal, de stora skogarna i västra Västbengalen. Nu kommer samma anklagelser igen fast CPM ersatts av Trinamoolkongressen som styrande parti i delstaten. Bilden ovan är från ett flygblad som innehåller protester mot att det nu är Trinamools milis som angriper folk som man inte gillar av någon anledning. Folk blir hotade och slagna, deras hem ödelagda. Möjligen kan terrorn hållas uppe på gammal nivå genom att tidigare CPM-slagskämpar övergått till Trinamool och fortsatt sin tidigare verksamhet som vanligt.

När Trinamool var i opposition protesterade man bestämt mot att regeringen förbjöd offentliga möten. Nu har man gjort samma sak i Jangalmahal och förbjudit ett möte som skulle protestera mot övergrepp av militären, polisen och partimilisen. Tidigare löften om att släppa politiska fångar och dra bort militärstyrkor från djunglerna har inte uppfyllts av regeringen, så det är inte konstigt att missnöjet stiger. Om detta fortsätter så kan man undra om den mer eller mindre officiella vapenvila som råder mellan regeringen och maoisterna kan upprätthållas, eller om kriget kommer att ta fart igen.

Som den här artikeln visar finns det motsättningar även inom Trinamools lokala grupper, där man ibland övergår till handgripligheter också.

This entry was posted in Trinamoolkongressen, Västbengalen. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.