Världsbanken fixar opinioner

De vakna studenterna vid JNU (Jawaharlal Nehru University i New Delhi) gillar inte Anna Hazares omskrivna rörelse mot korruption. Vilket, som vi har påtalat tidigare, inte en stor kanon som Arundhati Roy heller gör.

Studenterna har studerat en skrift från Världsbanken och där funnit receptet för hur världsbanken och lokala opinioner skall skall agera.På pappret ser det bra och oskyldigt ut, eftersom korruption är oerhört skadlig och slår särskilt hårt mot fattiga och utsatta människor. Men som kritiker påpekar så hamnar de mäktiga stora privatintressena i skuggan när opinionen piskas upp mot statlig korruption och alla krav handlar om att övervakningen av politiker och tjänstemän måste skärpas. Storbolagen kan förmodligen fortsätta som förut, och bygger man upp en ny stor myndighet för att bekämpa korruption kan man nog misstänka att den också kommer att korrumperas för eller senare. Sedan finns ju också frågan, som vi tidigare refererat, hur folkopinioner av det här mer eller mindre fixade slaget, förhåller sig till normala demokratiska procedurer. Visserligen är demokratin i Indien synnerligen skakig och obefintlig på många håll, men frågan kan ju ändå ställas: hur mycket av den här opinionen är äkta lokal, hur mycket har inititerats utifrån, finns det agendor som inte är offentliga och som strider mot de officiella vackra målen?

Här är citaten studenterna vill lyfta fram:

“Global partnerships on governance and anti-corruption: Improving governance and reducing corruption requires stronger collective action and partnerships—with donor partners, with the private sector and civil society, and with developed countries. Global partnerships promote coordinated action, resource pooling, sharing of innovations and expertise, and a more effective division of labour consistent with each partner’s resources and mandate. To this end, consistent with its expertise, the WBG will play a strong, proactive role with international donors and other actors on the governance and anticorruption agenda. Consistent with the feedback from the recent consultations that the Bank should not “act in isolation”, the WBG will share its own experience in these areas, eliciting input and guidance from partners to inform the Bank’s approach, and coordinate upstream in country assistance strategies and actions at the country level”.- p. 28
“Private Sector, Civil Society, and the Media: A principal focus in the next stage will be for the WBG to scale up its successful efforts over the past decade to engage theprivate sector, the media, and civil society organizations. While individual firms may benefit from weak governance (with politically connected companies sometimes shaping key policy decisions in ways that benefit them while undermining the efficiency and competitiveness of the business environment), the private sector as a whole loses when corruption is pervasive and the rule of law is undermined.Consequently, in recent years global private sector leaders have taken bold new initiatives to help tackle the supply-side of corruption and signal that “integrity is good for business”. The WBG, and particularly IFC and MIGA, will scale up support to such initiatives—and engage more broadly with the private sector as a crucial ally for good governance. Within its mandate, the WBG will also strengthen partnerships with civil society organizations and the media at the country and global levels as a powerful force for holding governments accountable. This will include forging stronger alliances with global civil society organizations such as Transparency International (particularly their country-based chapters), Global Witness, and also with national and local civil society organizations and media on country-level governance initiatives such as monitoring of public procurements or asset declarations of public officials”. p. 30

This entry was posted in Anna Hazare, demokrati, Korruption, världsbanken. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.