Nästa steg: officiell vapenvila i Västbengalen?

För den som undrar vad som hänt med eventuella förhandlingar i Västbengalen de senaste dagarna så är det inte mycket nytt, i alla fall inte i offentlighetens ljus. I söndags kom en rapport om att maoisterna nu talar om officiell vapenvila. För närvarande råder ett inofficiellt stillestånd. Men det finns ett särskilt villkor: man önskar att de väpnade miliser som olika grupper har i djungeldistrikten West Midnapore, Bankura och Purulia skall avväpnas. Det torde avse beväpnade gäng som organiserats av CPM och Trinamoolkongressen.

Ett annat förhållande som kan störa framtida förhandlingar är att delstatsregeringen fortfarande har planer på att värva tusentals ungdomar från urbefolkningarna till polistrupperna. Ett liknande förfarande har Indiens Högsta Domstol tidigare sagt vara olagligt i delstaten Chhattisgarh, så det är fråga om det skulle vara tillåtet i Västbengalen.

This entry was posted in fredsförhandlingar, Västbengalen. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.