NATO och Indien i missilsamarbete?

Liksom föregående inlägg är det här resultat av ett läsartips, tack för hjälpen.

NATO – eller om man närmast skall säga USA – har erbjudit Indien samarbete vad det gäller att skjuta ner missiler, alltså byggande av en så kallad missilsköld. Officiellt handlar det om att Iran eller Syrien plötsligt skulle få för sig att skjuta iväg raketer över hela Jorden.

Det finns anledning att misstänka att det för Indiens del i själva verket gäller en makt som verkligen har förmåga att skicka iväg raketer med kärnvapen över Himalaya, nämligen Kina. Det kan också gälla Pakistan. För USA:s del handlar det nog om att dra in Indien ännu mer i NATO-samarbete, kanske med sikte på indiska insatser i Afghanistan, eller i Pakistan om det landet faller sönder.

Times of India
Mathaba

This entry was posted in I USA, Kina, Nato, Pakistan. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.