Radikala studenter

WELCOME TO DSU JNU

________________________________

An interface of Democratic Students’ Union (DSU), Jawaharlal Nehru University Unit. DSU is an independent students’ organisation active in JNU and Delhi University in the state of Delhi. It is a constituent of the All India Revolutionary Students’ Federation (AIRSF), and works towards attaining the ideals of the New Democratic Revolution.
________________________________

I vårt land är studentradikalismen inte så glödhet för närvarande, kommer man lite längre ner i Europa börjar det dock hetta till, och i Indien finns exempelvis DSU, Democratic Students’ Union på prestigeuniversiteten i Delhi som uttryckligen stödjer den nydemokratiska revolutionen. Ovanstående text och bild är från delhi-studenternas hemsida. Jag har inte hittat någon hemsida för huvudorganisationen AIRSF. I delstaten Andhra Pradesh betraktas AIRSF som en frontorganisation för maoisterna i CPI(maoist) och är förbjuden. Vill man läsa långa artiklar på klanderfri engelska, exempelvis där Anna Hazares anti-korruptionsrörelse får ordentligt med skäll, kan man studera hemsidan.

OK, en felstavning där, men budskapet går fram i alla fall!

This entry was posted in studenter. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.