Förut “sammanstötningar”, numera “korseld”

Vi har vid några tillfällen, senast här, haft uppe den offensiv som regeringen har drivit i Sarandaskogen i delstaten Jharkhand. Den kallas Operation Monsoon och har nu förklarats segerrik och avslutad. Men det verkar inte som någon avgörande militär seger har nåtts. Polisstyrkorna har hittat ett antal av maoisternas läger, men knappast några maoister. Vad som däremot har hänt är att några bybor har dödats i så kallad “korseld”. Medborgarrättsaktivisten Gladson Dungdung skriver om detta på sin blogg, och allmänt om hur befolkningen i området behandlas.

Tidigare har dödade människor ibland av myndigheterna förklarats vara maoistisk gerilla som skjutits ihjäl i sammanstötningar (encounters). Under offensiven i Sarandaskogen är det i stället korseld (cross fire) som gäller, alltså att de dödade civilpersonerna hamnat mellan maoister och poliser som skjutit på varandra. Bevisen för att detta verkligen skett förefaller magra, man kan misstänka att de helt enkelt mördats av poliser som jagar runt i skogarna utan att hitta något.

Dessutom har misshandel och hot mot bybor förmodligen gjort att folk blivit ännu mer avogt inställda mot regeringen och mer benägna att hjälpa PLGA, Folkets Befrielse-Gerillaarmé. Eftersom inga stora strider skett får man anta att dess styrkor i Jharkhand är intakta och enligt handboken för gerillakrig flyttat till andra områden eller klätt sig civila.

This entry was posted in Jharkhand. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.