Tillväxten avtar i Indien

För en kort tid sedan återgav vi den indiska ekonomen Jayathi Ghoshs farhågor för att den nya fasen i den ekonomiska världskrisen kan slå mot Indien. Det rapporteras nu att den indiska tillväxten för april-juni i år är 7,7 procent på bruttonationalprodukten BNP. För samma period förra året var det 8,8 procent. Den lägre tillväxten tycks främst handla om att tillverkningsindustri och gruvdrift växer långsammare, inte att det är någon minskning. Den nedgång i tjänsteexporten till utlandet som professor Ghosh varnar för tycks inte vara märkbar ännu. Vad som heller inte framgår är om lugnar tillväxt i fabriker och gruvor beror av att den inhemska efterfrågan inte växer så snabbt, eller om det är utlandet som lägger färre order i Indien.

Sammanfattningsvis: Indiens ekonomi växer, fast inte med de största rekordsifforna. Och frukterna av denna tillväxt kommer bara i ringa omfattning att sippra ner till de fattiga hundratals miljonerna.

This entry was posted in ekonomi. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.