Massmöte i Lalgarh

Om det skall bli några fredsförhandlingar i Västbengalen till den 31 augusti så brinner det i knutarna. Förmodligen blir det inget, utan i stället fortsatt kampanjande och organiserande på båda sidorna. Idag skall det hållas ett massmöte i Lalgarh, centrum för det stora upproret för några år sedan. Arrangör är Democratic Forum Against Terror, Corruption and Imperialistic Aggression som påstås vara en maoistisk frontorganisation.

Enligt den västbengaliska underrättelsetjänsten (vars pålitlighet som opartisk rapportör ju kan betvivlas) har redan möten hållits i avlägsna djungelbyar, så dagens möte skulle kunna vara kulmen på en kampanj för bortdragande av de halvmilitära trupperna samt frisläppande av politiska fångar. I och med att regeringen inte vill gå med på det så är det svårt att se möjligheter till förhandlingar såvida inte maoisterna backar i sina krav. Den intervjuade personen från underrättelsetjänsten trodde inte det, utan att maoisterna använde den nuvarande perioden till att “köpa sig tid”. Det kan vara ett rimligt antagande: dels kan gerillan bygga upp sin slagstyrka vad det gäller armé- och milisgrupper, dels (och det är nog det viktigaste) genom intensivt massarbete befästa sin politiska bas. Deltagare från Kolkata/Calcutta väntas komma till mötet idag, polisen kommer inte att hindra det säger man, och det kan ha betydelse för maoisternas arbete i storstäderna också.

This entry was posted in fredsförhandlingar, Västbengalen. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.