Hungerstrejk

Femton maoister, däribland två medlemmar av CPI(maoist):s delstatskommitté, hungerstrejkar i Krishnagarfängelset i Västbengalen. De har följande krav: återkallande av något som kallas the Unlawful Activities Prevention Act (verkar vara en lag för att kunna fängsla folk som man egentligen inte kan anklaga för några reella brott), frisläppande av politiska fångar, tillbakadragande av trupper från djungelområdena, samt snabbt avgörande i vilande rättsfall.

This entry was posted in hungerstrejk. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.