Rusta för krig eller fred?

“Om du vill ha fred så rusta för krig” lyder ett gammalt talesätt. Men frågan är om det är krig eller fred som är i tankarna när Västbengalen begär in anslag från centralregeringen i New Delhi för att rusta upp polisstationer i områden där maoisterna är starka. 18 polisstationer i de västbengaliska distrikten West Midnapore, Bankura and Purulia skall rustas upp med modern infrastruktur och beväpning. Västbengalen har också begärt in medel för upprustning av utposter och lägerplatser.

Frågan är om detta är rätt tänkt i ett läge när det står och väger om fredsförhandlingar och där det från maoisternas och lokalbefolkningens sida finns en stark motvilja mot polisen och dess uppträdande i djungelområdena. Det verkar mer som ett försök till förstärkt ockupation av djungelområdena.

Man kan ju i alla fall se det som ett framsteg gentemot vissa andra delstater i Indien där man bygger skolor i betong som liknar befästningar, och så kastar man ut eleverna och förvandlar lokalerna till polisförläggningar i stället. Man hade nog tänkt sig det redan från början. Det är därför man ibland kan se rapporter om att maoister har sprängt en skola. Det är inte skolorna, utan polisförläggningarna de är ute efter att förstöra. I Västbengalen verkar myndigheterna åtminstone hålla isär skolor och polisbyggnader.

This entry was posted in fredsförhandlingar, Västbengalen. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.