Bangalore – lästips

Det där med ortnamn i Indien kan vara lurigt. Ibland skrivs samma ort på olika sätt beroende av vem som skriver och tycker att det bör stavas på det ena eller andra sättet. Ibland byter man helt namn på en stad. Det kan man se på kartan härovan. En bit nedom mitten ligger Bengaluru som vanligen brukar skrivas Bangalore. Det är som Bangalore staden är känd som Indiens IT-centrum. Rakt till höger om denna stad ligger vid kusten Chennai. Förr i tiden var staden känd som Madras. Och uppe i kartans vänstra hörn har vi Mumbai som somliga fortfarande vill kalla Bombay. Utanför kartan ligger Kolkata som förr hette Calcutta – och som skrivs som Calcutta i exempelvis lokaltidningen The Telegraph!

Hur som helst, här är lästips om en serie artiklar på nätet om just Bangalore. De finns i nättidningen Sydasien som täcker Indien, Pakistan och Bangla Desh. Vi lägger till den i länklistan. Det är en kortfattad men givande översikt av en stad som växer våldsamt (nu över sju miljoner, den femte största staden i Indien), där en välmående grupp tjänar på framstegen medan andra trycks tillbaka, där miljöförstöring och misshushållning med naturresurser skapar svåra problem, där nya tider och gamla traditioner lever sida vid sida.

Artiklarna har författats av Maria Schewenius som har avslutat sitt fältarbete i Bangalore för en Msc-uppsats inom Ecosystems, Governance and Globalization vid Stockholm Resilience Centre. (Vad betyder det? undrar skribenten av dessa rader – det låter i alla fall avancerat!)

Första delen ”Bangalore: från trädgårdar till datorer”, andra delen ”ABC i Bangalore” tredje delen ”Tabun, traditioner och trender i Bangalore”, fjärde delen “Liv, frihet, säkerhet – och rätten till utveckling“.

This entry was posted in Bangalore. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.