Om och av Myrdal på tyska

Många tycker ju att svenska och engelska är de enda språk som räknas, men för den som vågar sig på det obetydliga mellaneuropeiska språket tyska så finns här en artikel om Indien och Jan Myrdals (och Arundhati Roys) beskrivningar av besök hos maoisterna i Dandakaranyas djungler.

För den som vill ta del av Myrdals tal i London på tyska, det som vi tidigare publicerat här i svensk översättning, finns texten här.

This entry was posted in Jan Myrdal. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.