Indiska utsikter i den fortsatta krisen

Det verkar som om världsekonomin går in i den andra fasen av den stora lågkonjunkturen, den så kallade dubbel-dippen. Särskilt USA och Europa är illa ansatta, men frågan är hur ett land som Indien kan påverkas. Professor Jayati Ghosh, som vi tidigare har citerat på bloggen, har en del synpunkter. Det är ju svårt att spå, särskilt om framtiden, men det kan finnas en del poänger här.

Vad Ghosh skriver är att Indien inte kan förvänta sig att gå oskadd genom den nya fasen av krisen, eller att det bara blir en smärre nedgång, även om man hävdar det officiellt. Indien har blivit en stor exportör av tjänster (tänk på dataindustrin i Bangalore) till USA och EU. Men när kunderna är i kris och ägnar sig åt skarpa åtstramningar kan man inte förvänta sig att exporten skall fortsätta att växa. I själva verket har man inte tagit igen det fall i exporten som inträffade under krisens första fas, när regeringarna ännu ägnade sig åt enorma stimulanspaket. Nu håller det på att ta slut med stimulanserna, vilket torde minska möjligheterna att en del av dessa pengar används för att köpa tjänster från Indien.

Det man nu gör i USA är att hålla räntan på nära nog nollnivå. Men bankerna i USA förväntas inte ta det som anledning att låna ut exempelvis till företag igen (företag som skulle kunna köpa tjänster även från Indien) så räntepolitiken är inte mycket att hoppas på. Den kan möjligen ytterligare förvärra för Indien på ett egendomligt sätt: när räntan är nära nog noll i USA men högre i Indien blir det lönsammare för banker och andra företag i USA att sätta in sina pengar på konton i Indien och därmed tjäna pengar på ränteskillnaden. Det låter i första taget bra, men det innebär att US-dollars måste växlas till indiska rupies. När efterfrågan på rupies då stiger kommer rupien att bli dyrare, och följden av detta i sin tur blir att den indiska exporten kommer att fördyras. Billiga indiska programmerartjänster kommer inte att vara så billiga längre, vilket kan göra att den utländska efterfrågan faller.

Stigande matpriser och svikna förhoppningar hos mängder av utbildade ungdomar som hoppats på en framtid är illavarslande. Jayati Ghosh ser Indien som en tryckkokare som kan explodera redan efter svaga tecken på sårbarhet och ekonomisk svaghet.

(Och, kan vi tillägga: matpriser och missnöjda ungdomar har spelat en stor roll för de arabiska folkresningarna!)

This entry was posted in ekonomi, Jayati Ghosh. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.