Nya steg i fredsdansen – något händer nästa vecka?

Igår hotade sammanbrott i samtalen mellan maoisterna och delstatsregeringen i Västbengalen. Idag är det, kanske inte helt oväntat, andra tongångar igen. Times of India och The Telegraph skriver båda att chefsminister Mamata Banerjee i Västbengalen gett klartecken för att gå vidare. Kanske det kan bli ett möte 31 augusti. Men det är ju flera dagar dit, så det kan bli nya turer, med diskussioner om lämplig plats, säkerhet för deltagarna etc. Vid varje steg finns möjligheten att någon trampar åt fel håll, och detta innan man ens kommit fram till en dagordning och vad man skall prata om.

Ett annat frågetecken är vad centralregeringen i New Delhi anser. Den har ju en inrikesminister som misstänks på något sätt ha varit inblandad i mordet på en fredsförhandlare från maoisterna förra året. Det väcker inte riktigt förtroende. Sedan finns frågan om kriget skall fortsätta i ett halvdussin andra delstater medan det råder fred i Västbengalen.

En grävskopa i West Midnapore, Västbengalen, som uppges ha eldats upp av maoister. Kriget förs på många plan, ett är slag mot ekonomiska mål och utvecklingsprojekt som lokalbefolkningar och maoister anser skadliga. Varför just den här episoden hände framgår inte.

This entry was posted in fredsförhandlingar, Mamata Banerjee, Västbengalen. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.