Sammanbrott i förhandlingsspelet?

Är det nya steg i krigsdansen som demonstreras, eller nya turer i förhandlingsspelet?

För den som är har en viss skepsis mot fredsförhandlingar i Indien (helt enkelt för att parterna står alltför långt från varandra och resurserna man slåss om betyder jättevinster för den ena sidan och livet för den andra) så är det inte förvånande att det är rejäla problem  i Västbengalen. I och med att maoisterna hotar med att avbryta vapenvilan kan man säga att den inofficiella vapenvila som tidigare rått nu är officiell – samtidigt som den kan haverera närsomhelst.

Maoisterna är upprörda för att regeringsstyrkorna fortsätter att vara kvar i djungeln, och några politiska fångar har inte släppts. Detta tillkännagavs av en ledare för maoisternas delstatskommitté som gjorde en visit i Calcuttas/Kolkatas utkant tidigare i veckan. Vidare var det en eldstrid mellan gerilla och halvmilitär polis i djungeln i förra veckan som inte tyder på fullständig respekt för vapenstilleståndet. Halvmilitära förband angrep ett gerillaläger ute i skogen.

Ytterligare intressanta detaljer som framkommer är att det underrättelsenätverk som delstatsregeringen har i djungelområdena, och som förut styrdes av det “marxistiska” kommunistpartiet CPM, föll sönder när CPM förlorade senaste delstatsvalet och dess partiarbetare flydde från djungeln. Läget just nu tycks vara att regeringen har svårt att få underrättelsedata från områdena där maoisterna är starka. Nu anklagar maoisterna den nya regeringen, som styrs av Trinamoolkongressen, för att försöka bygga upp ett nytt nät av polisinformatörer.  En partiarbetare för Trinamool har mördats av maoister, och det kan vara en aktion för att se till att dessa försök kvävs på ett tidigt stadium.

Avslutningsvis: ett hot om att bryta vapenvilan kan göra att förhandlingsmaskineriet åter kommer igång genom att ena parten backar en bit, alternativt att alla förhandlingar avslutas och strider bryter ut i full skala igen. Man får förutsätta att gerillastyrkorna och deras politiska ledning har använt perioden av faktiskt vapenstillestånd till att förstärka sina positioner i Västbengalens djungler för att kunna ta hand om nya anstormningar av regeringstrupper.

This entry was posted in CPM, fredsförhandlingar, Trinamoolkongressen, Västbengalen. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.