Mer kommentarer till den “rasande” moderaten

Här är fortsättning på gårdagens post om Jan Myrdal och den arge moderaten Hedin i Växjö. Vi har fått tillgång till ytterligare några opublicerade kommentarer från Myrdal. De ord som finns inom hakparentes [..] är förklaringar som lagts till av IndienSolidaritet.

Ser att han talat om Tibet. Det är ett utmärkt exempel på det jag skrivit.
Ty om Du går igenom det finner Du

a) Jag har skrivit om bakgrunden till gränsfrågan (det brittisk-ryska
avtalet 1907 – motsättningen mellan Londonregeringen och dess indiska
regering och att kineserna hösten 1962 till allmän förvirring publicerade
kartor och facsimilietexter – jag har kvar dem. ) Hade samlat in mycket
material i Delhi men när motsättningen mellan Indien och Kina skärptes och
den indiska politiska polisen gjort en raid mot mitt hus, bundit och piskat
min bearer för att få fram var jag hade det gav jag det till svenska
ambassaden innan jag lämnade landet.

b) [Indiens premiärminister] Nehrus upprördhet när vi äter frukost i Bhubaneswar [huvudstad i delstaten Orissa] i januari 1962 över att en kinesisk delegat tagit upp frågan om kast.

c) Vad de indiska och kinesiska tolkarna (jag kände båda) sagt om stämningen mellan Nehru och [Kinas utrikesminister] Zhou Enlai under deras samtal (de sade naturligtvis ingenting om innehållet).

c) Sardar Patels kritik mot Mao för att ha varit släpphänt mot
feodalhärskarna i och kring Tibet . Själv hade han ju med järnhårda nypor
gjort slut på dem i Indien. [Sardar Patel, riktiga namnet var Vallabhbhai Jhaverbhai Patel 1875-1950 var en hårdför nationalist som kallades “Indiens man av järn”]

d) Att inte Taipeh [Taiwans huvudstad] – eller för den delen någon annan – sett Tibet som självständig statsbildning.

e) Att talet om de stora offren i Tibet inte stämmer med de uppgifter som
kan beläggas

Men jag bestämde mig för att inte resa till Tibet (reste i stället i
Sinkiang) och har inte skrivit i frågan.

Det illustrerar ju svårigheten att nå fram till en meningsfull diskussion.

Myrdal gör också några intressanta påpekanden som drar ihop Sverige med vad som händer i de indiska malm-bergen:

Jag tror det är nödvändigt med en principiell förklaring
apropå Hedins kommentar. Yttrandeförbud hjälper inte. Kampen i
Dandakaranya [det stora djungelområdet i centrala Indien] om malm och vattenkraft angår också vår ekonomi!

——–
Ulf Hedin, den moderate ordföranden för fritidsnämnden i
Växjö, upprörs över att jag i november inbjudits att tala om de
indiska naxaliterna på stadsbiblioteket. Den upprördheten är
intressant.

Ty en av skillnaderna mellan mig och denne moderate
kommunalpolitiker är att jag faktiskt har kunskap om ämnet. Han
var tolv år ofödd när jag kom till Indien, han var två år ofödd
när detta väpnade uppror inleddes; när han var elva år gick jag
med de väpnade grupperna i Andhra Pradesh för att
internationellt rapportera om dem (se “Indien Väntar”).
Utgången av denna långa och blodiga kamp om de råvarurikaste
områdena i Indien är av intresse även för den svenska
ekonomien.

Också en moderat svensk kommunalpolitiker borde inse att
han därför borde lyssna till – och gärna i sak argumentera mot
– vad jag har att rapportera.

Att bara kräva yttrandeförbud är blott obegåvat.

Någon kommentator på Smålandsposten ifrågasatte faktisk moderaternas roll i begåvningsreserven. Bloggförfattaren (jag alltså) ifrågasätter också generellt om moderata politiker tillhör de mest ekonomiskt begåvade. De verkligt ekonomiskt begåvade på den borgerliga kanten är nog fullt sysselsatta med “riktig” affärsverksamhet, inte att “leka affär” i kommuner, landsting och stat.

This entry was posted in Jan Myrdal, Kina, Tibet. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.