Nya steg i fredsdansen?

Att det försiggår förspel till fredsförhandlingar i Västbengalen har vi skrivit om tidigare. Det är naturligtvis en massa taktik när parterna än verkar medgörliga, än skriker och hotar, än fifflar bakom kulisserna för att skaffa sig ett så gott utgångsläge som möjligt. Men det kan ju gå helt fel, någon går till överdrift eller ett utspel från ena sidan misstolkas av den andra – och så är kriget i full gång igen.

Den engelska texten till första delen av ovanstående film lyder sålunda:

The Maoist backed People’s Committee against Police Atrocities (PCPA) organisation in Jhargram district of West Bengal called for a 24-hour shutdown on Monday against the atrocities that are committed by the police on the innocent villagers and complained of apathy by state government. It was in Lodhasuli that the Maoists had called for a shutdown and around 300 tribals, who supported PCPA, attended the meeting in the area. Joydeb Mahato, a PCPA leader, said that the shutdown would also be observed on Wednesday.

Maoisterna är alltså missbelåtna med hur delstatsregeringen sköter sig och protesterar aktivt. Tidskriften Sanhati publicerar också en protest mot hur delstatsregeringen agerar i djungelområdet där stamfolken rest sig mot förtrycket. Löften från kampanjen före senaste valet om att häva blockaden och dra tillbaka trupperna från skogarna har inte uppfyllts, aktivister och hälsovårdsaktivister har gripits, politiska fångar har inte släppts, det finns planer på att rekrytera tusentals ungdomar av stamfolken till polisen (samma tilltag som lett till svåra övergrepp mot urbefolkningen från “deras” poliser på andra håll i Indien).

Inte nog med det: i skrivelsen i Sanhati återges påståenden om att den nu regerande Trinamool-kongressen tänker bilda en egen milis. Det är dubbelt märkligt. Det tidigare regerande partiet CPM hade en egen väpnad gren (Harmad bahini) som orsakade mycket elände genom sina övergrepp mot protesterande bönder och stamfolk. I och med att partiet förlorade valet så har dess milis förlorat sin makt vilket borde ge folk i gemen mer säkerhet. Att nu bygga upp en ny partimilis inger inte något större förtroende, särskilt inte som den skall ha namn som Bhairav bahini (förskräcklig makt/kraft).

Är detta bara några nya steg i fredsdansen för att intala folk att “vi är starka och de andra är dumma och opålitliga”, eller är det verkligt grus i förhandlingsmaskineriet? – Det vet vi nog snart.

This entry was posted in CPM, fredsförhandlingar, maoister, Trinamoolkongressen, Västbengalen. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.