Kashmir – misstänkta massgravar

I nordvästra Indien ligger delstaten Jammu & Kashmir. Landet nedanför Himalaya är naturskönt och skulle kunna vara en första klassens turistmål. Olyckligtvis har det varit konflikter där ända sedan Indien och Pakistan bildades och det gamla Kashmir klövs i en indisk och en pakistansk del.

Vad befolkningen har för uppfattning om sin tillhörighet verkar inte bekymra de höga makthavarna. Majoriteten är muslimer, men 1947 hade man en hinduisk raja som styrde Kashmir och han ville ha anknytning till Indien. Om det hölls en folkomröstning idag är dock sannolikheten rätt hög för att flertalet skulle rösta för självständighet. Till och från har det varit oroligheter, demonstrationer som slagits ned våldsamt, gerillaaktioner över stilleståndslinjen mellan Indien och Pakistan, övergrepp mot minoriteter etc. Nu rapporteras att ett antal misstänkta massgravar med några tusen kroppar har hittats.Vilka som finns i gravarna är okänt, men en hel del människor saknas efter åren av upplopp och militärt våld och många av dem är vanliga civila. Kanske det går att med DNA-analys få fram identiteter så att anhöriga åtminstone kan få visshet om vart deras släktingar tog vägen. Kanske kan avslöjandena få de indiska trupperna att gå mindre våldsamt fram också.

Kashmir är en känslig fråga för indiska nationalister (som inte frågar efter vad kashmirerna vill). “Från Kashmir till Kanyakumari, Indien är ett” står det på den här banderollen som av någon outgrundlig anledning hängde på Västerbron i Stockholm för några år sedan. Kanyakumari ligger längst ned i södra Indien.
This entry was posted in Kashmir. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.