Mer kritik av Anna Hazare

I föregående inlägg berördes den anti-korruptionskampanj inklusive hungerstrejk som bedrivs av Anna Hazare. Den kända skribenten Arundhati Roy hade en del kritiska synpunkter och idag kommer mer.  I The Hindu kritiserar en indisk akademiker (pensionerad professor från prestigeskolan Jawaharlal Nehru University i New Delhi) vid namn Prabhat Patnaik Hazares rörelse som messianistisk och i grunden anti-demokratisk.

Jag tror den diskussion kan vara intressant inte bara i Indien, utan förtjänar vidare uppmärksamhet när man diskuterar hur demokrati skall fungera överallt. Är det demokratiskt att folket i stort sett är passivt och det i stället kommer en messias-gestalt som skall frälsa det från ondo och rätta till det som är snett? Kan man acceptera paroller som säger att “Anna är Indien och Indien är Anna”? Är då de som inte delar Annas åsikter inte riktiga indier, kanske till och med förrädare? Man kan ju vara emot Annas ideer även om man inte är mutkolv! Om landets författning säger en sak men Anna en annan, och de flesta människor verkar stödja Anna, kan man då strunta i grundlagen och göra som Anna säger?

Säga vad man vill om Anna Hazares rörelse, men den har rört om i Indien om man får tro tecknaren Ninan på India Times!

This entry was posted in Anna Hazare, demokrati. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.