En ombudsman för Indien?

Ordet ‘ombudsman’ är en svensk exportartikel som finns här och där i världen. Även i Indien, visar det sig, nämligen (enligt Wikipedia) “The Jan Lokpal Bill (Hindi: जन लोकपाल विधेयक), also referred to as the citizens’ ombudsman bill“. Med andra ord ett lagförslag om medborgarnas ombudsman. Det har förekommit en del skriverier även i svensk press de senaste dagarna om den kamp en åldrig aktivist vid namn Anna Hazare driver för att tvinga igenom en kraftfull lagstiftning – jan lokpal – mot den oerhörda korruptionen i Indien. Han gör det genom att tillgripa klassiska metoder som hot om att fasta sig till döds, och när han tillfälligt kastades i fängelse men sedan släpptes var han smart nog att vägra lämna fängelset under några dagar.

Arundhati Roy, favorit hos IndienSolidaritet

En favorit hos redaktionen för den här bloggen är Arundhati Roy, och hon har i en kolumn i The Hindu givit sin syn på Hazares kamp. Den är inte positiv. Hon skriver att maoisterna försöker störta regeringen underifrån medan Hazare gör samma försök fast uppifrån, och gör sedan en kritisk granskning av vad lagförslaget kan leda till och vilka intressen som tjänar på Hazares insatser. Bland annat anar hon att den apparat som ombudsmannen mot korruption skall bygga upp kommer att bli en enorm och mäktig admininstration bredvid de politiska och administrativa strukturer som redan finns. Dessutom kanske dess medlemmar inte är mindre mottagliga för mutor än vanliga politiker, poliser och tjänstemän. En annan aspekt är att en ombudsman som med jättestab skall bekämpa offentlig korruption drar bort uppmärksamheten från storbolagens växande inflytande. Det skulle alltså bli lättare för privata firmor att hålla på med skumma saker medan alla jagar mutkolvar i staten. Dessutom verkar hon vara tveksam vad det gäller Hazares egen politiska inriktning och vilka han har samarbetat med tidigare.

Anna Hazare lämnar fängelset. Vare sig bakom eller framför galler verkar han vara en favorit hos Arundhati Roy!

Frågan är alltså: är en lag om medborgarnas ombudsman rätta sättet att få bukt med mutkolvarna i den indiska politiken, blir den ett slag i luften, eller kommer förhållandena i själva verket att bli sämre?

This entry was posted in Anna Hazare, Arundhati Roy, Korruption. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.