Spion-noja?

Spionerna X & Y, känd för serieläsare förr i tiden

Det rapporteras om en maoistisk spionorganisation i Indien som är så hemlig att man knappt ens vet om den finns. People’s Security Service (PSS) antas ha existerat i fem år med “kontor” i delstatshuvudstäderna Calcutta, Raipur, Ranchi, Bhubaneshwar and Hyderabad, samt i förbundshuvudstaden New Delhi och i Indiens kommersiella huvudstad Mumbai. Om nu denna organisation ens existerar (vilket inte är otroligt men alltså obevisat) så handlar dess inriktning om att folk som arbetar i företag och regeringsorgan inklusive departement i New Delhi läcker dokument av betydelse för att förstå hur regeringen agerar i olika frågor.

Gissningsvis finns det både äldre och yngre personer i tjänstemannakarriären som har sympatier för den maoistiska rörelsen. Vad det gäller de äldre kan de ha varit studentaktivister under det radikala upprorets första år i slutet av 1960-talet men sedan gått tillbaka till det civila samhället, avancerat i någon förvaltning, och kanske kommit upp till nivåer där man rör sig med känslig information. Om en sådan person beslutar sig för att läcka uppgifter till sin gamla rörelse är det verkligen värdefullt. Redan tidigare har det kommit fram uppgifter som tyder på att sådana läckor finns. Sedan skall man inte underskatta vad en person långt ner i hierarkin kan göra som spion – tänk en obemärkt sekreterare eller vaktmästare genom vars händer hemligheter kan passera!

Närmast till hands för ett eventuellt spionage ligger väl underrättelser om hur central- och delstatsregeringarna tänker sig att militära och civila operationer mot den maoistiska gerillan skall bedrivas. Men med tanke på att Indiens Kommunistiska Parti (Maoisterna) tänker sig bli statsbärande parti någon gång, och redan nu sysslar med frågor av typen miljö och ekonomi kan annan information vara av värde att få ut. Det vore värdefullt om det gick att komma över hemliga avtal mellan indiska myndigheter och bolag som ägnar sig åt skövling av naturresurser på olika håll i landet exempelvis.

Den misstänksamme läsaren frågar sig givetvis om den här artikeln är ett försök till provskott i en väldigt osäker situation. När det talas om att gripanden kan vara nära kan det vara ett försök att se om någon någonstans verkar väldigt nervös eller till och med försöker fly. Slutorden i artikeln är dock intressanta: ““But, Maoists never give up,” said a security expert.”

This entry was posted in spionage. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.