Smutsvatten dödligare än bomber

Enligt uttalanden som refereras i The Hindu dör bortåt miljonen människor varje år på grund av det smutsiga vattnet i Gangesfloden, vilket är oerhört mycket mer än det fåtal som sprängs i luften vid bombattentat. Men det är attentaten som får uppmärksamheten.

Vi har sett trevliga badstränder än den här vid Ganges

Att vattnet i Ganges smutsas ned av utsläpp från människor och industrier, och att delar av floden förstörs av dammprojekt, är ingen liten fråga. Bortåt en tolftedel av Jordens befolkning bor vid eller i närheten av Ganges och är beroende av dess vatten. Att få ordning på en långt gående förstörelse är inte lätt, men det finns förslag: toaletter och rinnande rent vatten i varje hem, samt omfattande trädplantering. Av någon anledning nämns inte nedsmutsning från industri (och kanske från jordbruk).

Flodsystemen i norra Indien. Ganges går genom mycket tättbefolkade områden i Indien och Bangla Desh

This entry was posted in Ganges, miljö. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.