Genmodifierad mat på indiska bord?

En läsare har tipsat oss om en mag-fråga av första klassen: kommer genmodifierad mat att accepteras i Indien och kommer folk att få veta vad de äter?

Greenpeace i Indien har slagit larm. (Deras hemsida finns här.) Delstaten Karnataka har förbjudit fältförsök med genmodifierade grödor. Samtidigt finns misstankar om att Indiens parlament kan rösta igenom en lag som tillåter att den myndighet som skall övervaka genmodifierade organismer kommer att arbeta utan insyn från allmänheten. Och då skulle man kunna tänka sig att den här typen av produkter kommer ut på marknaden utan att konsumenterna får veta vad det handlar om.

Indien har tidigare erfarenheter av stora experiment inom matproduktion. “Den gröna revolutionen” verkade bra från början men orsakar alltmer problem för hårt trängda jordbrukare. Frågan är om modifierade grödor kan vara till hjälp, eller om det blir ytterligare en orsak för skuldtyngda bönder att ta livet av sig. Här är en film som lägger fram hur Greenpeace generellt ser på det där med GMO, Genetically Modified Organisms, men vissa saker som påvisas är klart skadliga för bönder i Tredje världen. De blir beroende av stora bolag för att få tag på utsäde, gödning och bekämpningsmedel och kan inte använda traditionella metoder och utsäden som är anpassade just för den plats där de är aktiva.

Om man pratade med en forskare inom agronomi är det kanske inte säkert att denne helt skulle dela Greenpeaces syn på riskerna med genmodifierade organismer.

This entry was posted in jordbruk. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.