Nya drag inför förhandlingar i Västbengalen

Några fredsförhandlingar pågår inte mellan det maoistledda upproret i delstaten Västbengalen och delstatsregeringen men däremot är positionerandet inför eventuella förhandlingar på gång (vi har varit inne på detta tidigare).

Nu berättar Samhati om det senaste. Maoisterna uppges ha förklarat sig beredda att deltaga i en eventuell kommission eller panel som delstatsregeringen utser för utvecklingsprojekt i de fattiga skogsområdena. Tanken är att maoistisk närvaro i en sådan grupp skall vara ett hinder för den notoriska korruptionen och stölderna av offentliga medel som är så vanligt i Indien.

I en intressant avslutning till artikeln framför en tjänsteman som tidigare arbetat med utvecklingsprojekt i området att maoisterna redan då stod bakom en del förslag till projekt. Ibland har maoisterna anklagats för att vara utvecklingsfientliga därför att de motsatt sig vissa projekt inom exempelvis mineralbrytning eller industribyggen som görs på exproprierad bondemark. Sanningen är snarare att de har en delvis annan politik för utveckling, en som bygger på vad de lokala samhällena kan göra. Dessutom vill de att vinsterna inte skall försvinna ut från landsbygden och in till det rika fåtalet i storstäderna.

Av artikeln framgår att delstatsregeringen säger sig inte ha fått något förslag. Det kan vara så, eller ytterligare en detalj i spelet inför eventuella förhandlingar. Man får väl utgå ifrån att om det maoistiska partiet får representanter i ett råd för utveckling som skall vaka över offentliga medel och driva projekt i de fattiga byarna, innebär detta att partiet måste vara legalt. Det medför vidare frågor: hur påverkas kriget i andra delstater, och hur påverkas partiet själv om det kan verka legalt på vissa håll? Partiet är ju officiellt mycket skeptiskt mot hur politiken i det nuvarande indiska samhället fungerar och anser att själva systemet automatiskt korrumperar sina deltagare. Vad kommer då att hända med några maoister som skall vara med och förvalta utvecklingsmiljoner?

—-

Delstaten Västbengalen är svårt skuldsatt, men förbundsregeringen i New Delhi har nu givit den över 90 miljoner rupies för att finansiera utvecklingsprojekt, och givit löfte om mer pengar, enligt The Telegraph i Kolkata.

This entry was posted in fredsförhandlingar. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.