Norske massmördaren och Indien

I en notis om den eländige massmördaren i Oslo nämnde vi massmord i Indien, ibland utförda under parollen ‘hindutva’ – indiskhet, hindunationalism. Nu visar det sig att Anders Behring Breivik också hade intressen åt det indiska hållet. I sitt manifest skriver han just om ‘hindutva’ som något att efterlikna (däremot fortsätter indier och liknande att vara underlägsna tjänstehjon i hans ögon). Detta berättas av The Hindu, som också upplyser om att denne norske korsriddare beställde rockmärken av en stackars fattig vävare i Varanasi, Uttar Pradesh, Indien. Det högkulturella utseendet framgår av bilden nedan.

Artklar här och här.

This entry was posted in Anders Behring Breivik, hindutva, Norge. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.