Ny medialänk – Sanhati

Vi lägger till en ny länk under rubriken “Indiska media” i listan till höger, nämligen Sanhati. Fighting neoliberalism in Bengal and beyond är tidningens djärva paroll, och en snabb titt på dess hemsida tycks bekräfta detta. Vill man få den engelska originalversionen av Jan Myrdals tal i London som vi publicerat här tidigare i svensk översättning finns den hos Sanhati. I övrigt får man vid en snabb blick intrycket av att det här kan vara ytterligare en liten guldgruva av information om samhällsförhållanden och samhällsstrider i Indien (och på annat håll).

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.