Sett någon black pika på senaste tiden?

Titta i översta högra hörnet, där finns delstaten Arunachal Pradesh …

… och så tittar du på bilden här så kan du säga att du sett en black pika!

Skribenten av dessa rader hade till för några dagar sedan inte hört talas om ett djur som heter pika, men det finns i ett antal arter runtom i världen. Det är en liten krabat vars närmsta släktingar är harar och kaniner och kallas ibland “mushare”.

För några år sedan hittades en ny pika-art, kallad black pika på grund av sin svarta päls, i Yunnanprovinsen i södra Kina. Det var visst fyra stycken man sett där och inga observationer fanns från annat håll. Nu meddelas det att ytterligare två stycken har siktats på 4300 meters höjd i Arunachal Pradesh i Indien (mer bilder och filmer finns på den angivna länken till WWF i Indien). Där åt de på rhododendron. Det verkar alltså inte finnas så många, så den enda rimliga chansen att sikta en black pika är att se den på bild.

I samma område finns andra sällsyntheter som snöleopard och röd panda. Man får hoppas att inte de få svart-pikarna försvinner ner i leopardmagar! Och efter denna sensationella upptäckt letar de indiska naturforskarna vidare efter nya intressanta fynd i områdets skogar och berg.

This entry was posted in black pika, natur. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.