Mer om fredsförhandlingar i Västbengalen

Hindustan Times skriver om det fortsatta förspelet till eventuella fredsförhandlingar i Västbengalen. Indiens Kommunistiska Parti (Maoisterna) hävdar att man iakttagit en inofficiell vapenvila och förväntar sig motprestationer av delstatsregeringen. För att få igång förhandlingar föreslår man att regeringen först skall släppa tre ledande maoister som sitter i fängelse och börja prata med dem. Anledningen till det förslaget är nog bland annat att man tidigare har haft dåliga erfarenheter av fredsförhandlingar som lett till att de egna förhandlarna mördats när de blivit synliga för regeringens agenter. När det gäller personer som redan sitter i regeringens fängelser så är de paradoxalt nog säkrare till sina liv eftersom de inte kan dödas vid en “sammanstötning” ute i terrängen. – Fortsättning lär följa!

This entry was posted in fredsförhandlingar, Västbengalen. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.