Civiliserat umgänge?

Bilden uppges komma från Chhattisgarh och visar något som kallas ‘lathicharge’ i engelskpråkiga dokument från Indien. Det handlar om att poliser angriper, vilt slående med långa käppar som kallas just lahti. Denna civiliserade metod för umgänge människor emellan infördes under britternas kolonialtid och har sedan övertagits av det självständiga Indien.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.