Häftiga katter!

I den indiska djungeln finns många intressanta saker, bland annat de här biffiga katterna. Det är mamma tiger och två ungar. De har fångats på bild med automatiska kameror ute i skogen, och här finns en bildserie med sådana fotografier. Tigern generellt är ju hotad, men just här verkar den klara sig ganska bra.

Här ligger Nagarjunasagar-Srisailams tigerreservat, ifall någon känner för att åka dit och klappa katterna!
This entry was posted in tigrar. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.