Bild-essä “Indiens glömda ansikten”

Hejsan hejsan, lilla tjejen!

Det här är en av arton bilder i en bildessä från USAmerikansk tidningen Mother Jones. Titeln är Indiens glömda ansikten, och dessa ansikten tillhör stamfolk i närheten av Mudumalai nationalpark i delstaten Tamil Nadu. Artikeln berättar också kort om hur stamfolk nekas tillträde till sina gamla marker och omplaceras i nya bosättningar där man har svårt att klara sig.

Mudumalai vid markeringen
This entry was posted in Adivasis. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.