Svenska kyrkan dumpar Securitas – åtminstone för tillfället

I en artikel av den indiska ekonomen Jayati Ghosh (svensk version här) nämns bland annat lågavlönade människor, bland annat säkerhetsvakter, som en orsak till att indisk industri kan vara internationellt konkurrenskraftig. Inte bara löner, utan det mesta övriga i samband med arbetet, är av usel standard. Men nu har Svenska kyrkan i alla fall slagit till mot Securitas’ verksamhet i Indien och sålt sina andelar i företaget.  I pressmeddelandet sägs bland annat att Securitas inte lever upp till de krav på hållbarhet och ansvar för miljö, sociala frågor och affärsetik, som Svenska kyrkan ställer:

– Vi försöker aktivt påverka bolag som vi har aktier i att ta ansvar för sin verksamhet. Vårt baskrav är att företag som vi investerar i hanterar och följer upp sina risker vad gäller miljö, sociala frågor och affärsetik …

Securitas har under flera år fått lågt betyg för sitt hållbarhetsarbete av en extern analysfirma. Vid upprepade tillfällen har företaget också fått kritik – senast för undermåliga arbetsvillkor i Indien. Bolaget har använt sig av medarbetarenkäter, men inte i låglöneländer utan bara på marknader där brott mot t ex arbetsrätt är mindre vanliga. …

… företagets verksamhet är förknippat med … en rad risker när det gäller miljö, mänskliga rättigheter och korruption. Trots detta saknar Securitas i dagsläget tydliga strukturer och system för att hantera och följa upp sin påverkan. Företaget uppger t ex att det inte gör några revisioner eller liknande kontroller av sitt arbete med socialt ansvar. …

Securitas kunde i maj knappt redogöra för eventuellt hållbarhetsarbete kopplat till leverantörer (som tillverkare av tjänsteuniformer) eller kunder (som gruvbolag). Den offentliga rapporteringen är också ytterst knapphändig.

Kyrkan säger sig dock vara villig att satsa pengar i Securitas igen om bolaget bättrar sig. Kanske bättre om indierna hivar ut de där roffarbolagen och tar hand om sin säkerhet och sina arbetsvillkor själva?

PS. Hittade en artikel om Svenska kyrkans hjälparbete i en utfattig by i Västbengalen. DS.

This entry was posted in Securitas, Svenska kyrkan. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.